Reference

Projektiranje

Navedba referenčnih objektov in fotografije objektov

RIKO Ribnica - Proizvodna hala in poslovna stavba VIZUALIZACIJA galerija IZVEDBA galerija
Zdravstveni dom Ribnica - Energetska sanacija objekta Detajl 1 (PDF)Detajl 2 (PDF)Detajl 3 (PDF)
OŠ Ribnica - Energetska sanacija objekta Detajl 1 (PDF)Detajl 2 (PDF)
OŠ Sodražica - Energetska sanacija objekta Detajl 1 (PDF)Detajl 2 (PDF)
Vrtni paviljon VIZUALIZACIJA galerija IZVEDBA galerija
Dozidava proizvodnje hiše VIZUALIZACIJA galerija IZVEDBA galerija
Poslovna stavba RM-int VIZUALIZACIJA galerija IZVEDBA galerija
Poslovno stanovanjski objekt AMBROŽIČ Ribnica (mesarija, trgovina, restavracija) - 380 m2 galerija
Poslovni objekt AMBROŽIČ, Zapotok (predelava mesa, trgovina, gost. lokal) - 980 m2 galerija
Poslovni objekt BOMAX Ribnica, Ljubljanska ulica (trgovski lokali) - 470 m2
Poslovni objekt Konfekcija MAJA v Novem mestu - 930 m2
Poslovni objekt FOTO TONI, Anton PRUS, Gorenjska cesta v Ribnici
SMOLA d.o.o., Kočevje, proizvodna hala z lakirnico, 800 m2 , jeklena konstrukcija galerija
INLES Ribnica - Skladišče repromateriala, 1890 m2, AB montažna konstrukcija
INLES Ribnica - Proizvodnja PVC stavbnega pohištva novogradnja in sprememba namembnosti objekta, 2000 m2 , AB montažna konstrukcija
INLES Ribnica - Proizvodni prostori oknarne novogradnja, 3050 m2 (AB montažna konstr.)
INOTHERM Prigorica - Proizvodni in pomožni prostori, novogradnja, sprememba namembnosti, legalizacija, 5000 m2 , AB montažna konstrukcija
INLEKO Kočevje, Proizvodni prostor, 200 m2, AB montažna konstrukcija
PLETILNICA Sodražica – Skladiščna hala z nadstrešnico, 2500 m2, AB montažna konstrukcija galerija
Mizarstvo TEKAVČIČ, Predstruge, Mizarska delavnica z lakirnico, 1000 m2, AB montažna konstrukcija galerija
VESMETAL Ribnica – Proizvodna hala z aneksom, 3000 m2, AB montažna konstrukcija galerija
INOTHERM Prigorica - Sprememba namembnosti obstoječega objekta v praškasto lakirnico, 1800 m2 , AB montažna konstrukcija - obstoječe
RIKO Ribnica – Proizvodno skladiščni objekt z lakirnico, 1000 m2 AB montažna konstrukcija galerija
CEMENTNI IZDELKI ZOBEC Šmarje Sap – Proizvodni objekt v Obrtni coni Breg pri Ribnici, 830 m2 , AB montažna konstrukcija
FILC Mengeš – Proizvodni objekt, 1300 m2, jeklena konstrukcija galerija
Dozidava proizvodnega objekta INOTHERM za potrebe skladišča, Prigorica, 900 m2 , AB montažna konstrukcija galerija
INOTHERM Prigorica – Prizidava obstoječega objekta za potrebe pisarniških prostorov in razstavnega salona, 900 m2, klasična AB skeletna gradnja galerija
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ZDRAVSTVENE POSTAJE SODRAŽICA, 1200 m2, klasična gradnja galerija
Rekonstrukcija, dozidava in sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v dom za odvajanje od odvisnosti v Starem trgu ob Kolpi, 500 m2 ,klasična gradnja PREJ galerija POTEM galerija
Preureditev obstoječih prostorov v prostore urgence Zdravstveni dom Ribnica, 100 m2 PREJ galerija POTEM galerija
Izgradnja mehanične delavnice in poslovnih prostorov LEVSTEK TRANSPORT, 700 m2, klasična AB skeletna gradnja galerija
INOTHERM Prigorica – Proizvodno poslovni objekt v Obrtni coni Breg pri Ribnici, 8400 m2 , AB montažna konstrukcija galerija
ERTLGLAS Ribnica – Hala za proizvodnja izolacijske zasteklitve, 5300 m2 , AB montažna konstrukcija, projektna dokumentacija PZI in PID
CEMENTNI IZDELKI ZOBEC Šmarje Sap – Proizvodni objekt v Obrtni coni Breg pri Ribnici, 1200 m2 , AB montažna konstrukcija galerija
Prenova objekta VILA NOVAK v Ribnici PREJ galerija POTEM galerija
Športno igrišče Dolenji Lazi (sodelavec: Janez ZOBEC univ.dipl.inž.arh.) galerija
Zunanja ureditev cerkve sv. Roka v Dolenji vasi (sodelavec za hortikulturo:Jože STRGAR univ.dipl.inž.hort.) galerija
Trgovski center LES Ribnica (sodelavec: Janez ZOBEC univ.dipl.inž.arh.) PREJ galerija POTEMgalerija
Odprto skladišče lesa LUŠIN Vinice, AB montažna konstrukcija , 600 m2 galerija
Varovana stanovanja VIDEM DOBREPOLJE (sodelavka: Mateja DEKLEVA univ.dipl.inž.arh.) galerija
Objekt za kmečki turizem RIGELJ galerija
Stanovanjska hiša 1 galerija
Prenova stanovanjske hiše 1 PREJ galerija VIZUALIZACIJA galerija POTEM galerija
Prenova stanovanjske hiše 2 galerija
Prenova stanovanjske hiše 3 galerija

Vizualizacija objektov: primeri

Preureditev kopalnice – vizualizacija galerija Verzija 1 galerija Verzija 2 galerija Verzija 3 galerija Verzija 4
Ureditev notranjih prostorov – vizualizacija galerija
Prenova stanovanja – vizualizacija galerija
Stanovanjska hiša 1 – vizualizacija galerija
Stanovanjska hiša 2 – vizualizacija galerija
Prizidek (Garaža) – vizualizacija galerija
Nadstrešnica – vizualizacija galerija
Nadstrešnica (jeklena konstrukicja) – vizualizacija galerija
Nadstrešnica (lesena konstrukicja) 1 – vizualizacija galerija
Nadstrešnica (lesena konstrukicja) 2 – vizualizacija galerija
Ureditev terase – vizualizacija galerija
Nadstrešnica (industrija) – vizualizacija galerija
Poslovna stavba 1 – vizualizacija galerija
Stanovanjska hiša 3 – vizualizacija galerija
Stanovanjska hiša 4 – vizualizacija (sodelavka: Urša ORAŽEM abs.arh.) galerija
Stanovanjska hiša 5 – vizualizacija (sodelavka: Mateja DEKLEVA univ.dipl.inž.arh.) galerija
Stanovanjske hiše - lesene – vizualizacija galerija
Prenova stanovanjske hiše 4 - vizualizacija galerija
Prenova stanovanjske hiše 5 - vizualizacija galerija
Prenova stanovanjske hiše 6 - vizualizacija galerija
Dozidava stanovanjskega objekta - vizualizacija galerija
Nadstrešnica na obstoječi terasi – vizualizacija galerija
Pomožni objekti - vizualizacija galerija
Prenova poslovnega objekta - vizualizacija galerija

Nadzor

Navedba objektov

INLES Ribnica d.d., PROIZVODNE HALE ZA PROIZVODNJO LESENIH OKEN, leto 1999, investicijska vrednost 485.000 €
INOTHERM d.o.o., proizvodni prostori v Prigorici, leto 1999, investicijska vrednost 440.000 €
INLES Ribnica d.d., PROIZVODNA HALA ZA PVC OKNA, leto 2000, investicijska vrednost 420.000 €
Proizvodni objekt SMOLA d.o.o., Kočevje, leto 2000, investicijska vrednost 260.000 €
Trgovski center SPAR Kočevje, leto 2001, investicijska vrednost 1.510.000 €
Skladiščni objekt PLETILNICA Sodražica, leto 2001, investicijska vrednost 730.000 €
Vrtni center POŽAR Kočevje, leto 2002, investicijska vrednost 475.000 €
Proizvodni objekt VESMETAL Ribnica, leto 2003, investicijska vrednost 1.300.000 €
Preureditev obstoječega objekta v praškasto lakirnico Inotherm Prigorica,leto 2004, investicijska vrednost 280.000 €
Športni center Ribnica, leto 2004, investicijska vrednost 3.540.000 €
Zdravstvena postaja Sodražica, leto 2005, investicijska vrednost 910.000 €
Proizvodna hala FILC Mengeš, leto 2005, investicijska vrednost 1.120.000 €
Prizidek k obstoječemu industrijskemu objektu Inotherm Prigorica, leto 2005, investicijska vrednost 480.000 €
Poslovno stanovanjski objekt Inotherm Ribnica (prostori SKB banke Ribnica), leto 2006, investicijska vrednost 270.000 €
Dom starejših občanov Videm, leto 2006, investicijska vrednost 3.300.000 €
Prizidava poslovnega objekta INOTHERM, leto 2007, investicijska vrednost 1.030.000 €
Proizvodna hala DINOS Kočevje, leto 2007, investicijska vrednost 1.880.000 €
Varovana stanovanja Videm, leto 2007, investicijska vrednost 910.000,00 €
Dom starejših občanov Ribnica, leto 2008, investicijska vrednost 5.600.000 €
Preureditev obstoječih prostorov v prostore urgence Zdravstveni dom Ribnica, leto 2009, investicijska vrednost 110.000,00 €
Prenova gostilne »PRI KUKLJU« v Velikih Laščah, leto 2009, investicijska vrednost 400.000,00 €
Trgovski center KZ VELIKE LAŠČE v Velikih Laščah, leto 2009, investicijska vrednost 1.100.000,00 €
Večstanovanjski objekt »ZLATA RIBICA« Ribnica, leto 2010, investicijska vrednost 8.000.000,00 €
Izgradnja mehanične delavnice in poslovnih prostorov LEVSTEK TRANSPORT v Rakitnici, leto 2010, investicijska vrednost 440.000,00 €
Proizvodno poslovni objekt INOTHERM, OC Breg pri Ribnici, leto 2011, investicijska vrednost 3.500.000,00 €
Proizvodni objekt CEMENTNI IZDELKI ZOBEC, OC Breg pri Ribnici, leto 2011, vrednost 750.000,00 €
Izgradnja potne mreže v komasacijskem območju Dolenja vas, leto 2011, vrednost 80.000,00 €
Nadzor pri gradnji, rekonstrukciji in dozidavi večjega števila stanovanjskih hiš