O nas

Predstavitev

RMA - Andrej RUS s.p. – računovodski servis z 20-letnimi izkušnjami, pričakovanja in zadovoljstvo uporabnikov naših storitev pa so vedno odraz ustreznih znanj, strokovnosti in zaupnega odnosa. To so vrednote, po katerih smo prepoznavni, na njih pa temelji tudi razvoj naših storitev, ki je vseskozi podprt z ustrezno računalniško obdelavo in izmenjavo podatkov.

Vodimo računovodstvo za samostojne podjetnike, zasebnike, male družbe, društva.

Naši uporabniki cenijo naš celovit pristop in vedo, da poleg knjiženja in vodenja poslovnih knjig, tudi svetujemo in najdemo rešitve za posameznega uporabnika naših storitev. Aktivno sodelovanje z uporabnikom storitve je osnova za razširjeno delovanje, ki vodi v smer povezovanja z banko uporabnika, potrebnih stikov z referenti na DURS-u, itd.. Zagotavljamo Vam pravilno in pravočasno vodenje poslovnih knjig, kar je osnova za pregledno in učinkovito finančno poslovanje.

Vodja računovodstva: Alenka Rus

rma računovodstvo

Računovodski servis vodi Alenka RUS oec., ki ima več kot 20 letne delovne izkušnje na področju računovodske stroke od tega 20 let nastopa kot računovodja za več deset uporabnikov storitev računovodskega servisa. Redno izobraževanje s področja računovodenja in davkov je stalnica pri njenem dojemanju znanj, ki jih mora obvladati računovodja.