Storitve

Racunovodske storitve in racunovodstvo RMA

V sklopu naših uslug vam nudimo kompletno vodenje računovodstva in svetovanje ali pa samo posamezne storitve, ki jih od nas zahtevate:

Računovodsko in davčno svetovanje

individualen pristop

Racunovodske storitve in davcno svetovanje

Našim uporabnikom z individualnim pristopom redno računovodsko in davčno svetujemo v smislu pravilnosti računovodskih listin in davčne politike posameznega uporabnika. Naše vodilo je, da je potrebno poslovne odločitve dolgoročno povezati z računovodskimi in davčnimi projekcijami, kar je možno s skrbnim načrtovanjem obeh delov poslovanja uporabnika naših storitev.

Z dolgoletnim izkušnjami, stalnimi izobraževanji in pridobljenimi znanji želimo uporabniku naših storitev svetovati predvsem v smislu:
statusne ureditve podjetja,
dejavnosti, v kateri posluje,
načina in obsega poslovanja,
svetovanje in optimizacija na področju davkov ter računovodsko finančnem poslovanju

Elektronsko računovodstvo

ko želite poslovanje pregledati doma

Uporabnikom naših storitev nudimo možnost pregleda svojih podatkov preko varne internetne povezave. Povezava se izvaja s programsko opremo OpPIS Client, ki je namenjen uporabnikom storitev računovodskega servisa. Delo z njim poteka preko interneta. Ker je sprogramiran kot tako imenovani "lahki klient" omogoča enak načina dela kot namizni program OpPIS, le da opravil ne izvaja sam, temveč jih zanj izvaja aplikacijski strežnik na drugi strani telefonskih žic, torej na računovodskem servisu.

Z OpPIS Client-om lahko uporabniki pregledujejo podatke svojega podjetja. Odvisno od usposobljenosti uporabnikov izvajajo tudi določena opravila, npr. izdelujejo potne naloge in po želji tudi njihove obračune. Izdelani obračuni se avtomatsko knjižijo v računovodske module. Lahko izvajajo fakturiranje. Vse fakture so shranjene na strežniku računovodskega servisa in pripravljene za avtomatsko knjiženje. Uporabniki lahko vodijo knjigo prejete pošte, s čemer opravijo že polovico dela pri knjiženju prejetih računov. Na osnovi knjige pošte izvajajo svoj plačilni promet (lahko tudi na osnovi odprtih postavk), izvajajo knjiženje bančnih izpiskov (le saldakontski promet – OpPIS Client vsebuje posebnega čarovnika, da izvajalec ne more narediti napake), pregledujejo odprte postavke, vnašajo ure in druge podatke za obračun plač, na osnovi katerih računovodski servis le še izvede obračun, izpise in prenos v e-Davke, pregleduje poslovne bilance, predvsem IPI in še mnogo tega.

Seveda je od posamezne stranke servisa odvisno kaj od povedanega želi početi, oz uporabljati. Vse kar stranka stori z OpPIS Client-om se dejansko dogaja na strežniku na knjigovodskem servisu.

Povezava: OPAL d.o.o., Škofja Loka